Category: ללא קטגוריה

06

ספט2015
  "חנוך לנער על פי דרכו" (משלי כב, ו) "ובזה דורש הפסוק חינוך אינדיבידואלי בהחלט, התכלית של התורה והמצוות היא כללית, אבל הדרכים המובילות אל הרמה הטהורה של קיום התורה והמצוות, מתחלפות לפי תכונותיו וכישרונותיו של החניך, לפי נטיותיו וכוחותיו השכליים והנפשיים, על כן לא כל שיטה מתאימה לכל חניך וחניך" (רש"ר ... קראו עוד
ספטמבר 6, 2015צוות תמיכה