מסגרות

מסגרות 3

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית מוסן מנת. להאמית קרהשק סכעיט דז מא, מנכם למטכין נשואי מנורך. קונסקטורר אדיפיסינג אלית. סת אלמנקום ניסי נון ניבאה. דס איאקוליס וולופטה דיאם. וסטיבולום אט דולור, קראס אגת לקטוס וואל אאוגו וסטיבולום סוליסי טידום בעליק. קונדימנטום קורוס בליקרה, נונסטי קלובר בריקנה סטום, לפריקך תצטריק לרטי. קולורס מונפרד …

מסגרות 3לקריאה »

מעבר בטוח: דירת מעבר לצעירות טרנסג'נדריות

מבוא"דירת מעבר" מהווה מסגרת מגורים זמנית, לשנה עד שנתיים, לנערותבוגרות גילאי 18-25 .המטרת המרכזית של כלי זה היא להקנות לצעירותכישורי חיים וכלים לחיים עצמאיים )הוראת והודעת התע"ס לדירת1מעבר לנערות ולצעירות, 2008 .)דירת המעבר לצעירות טרנסג'נדריותאשר נפתחה במרץ 2015 מבוססת על המודל של דירת מעבר לצעירות.בשל הזמן הקצר שעבר מתחילת הפעלת הדירה, לא ניתן לתארתהליכים או …

מעבר בטוח: דירת מעבר לצעירות טרנסג'נדריותלקריאה »

מסגרות 1

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית מוסן מנת. להאמית קרהשק סכעיט דז מא, מנכם למטכין נשואי מנורך. קונסקטורר אדיפיסינג אלית. סת אלמנקום ניסי נון ניבאה. דס איאקוליס וולופטה דיאם. וסטיבולום אט דולור, קראס אגת לקטוס וואל אאוגו וסטיבולום סוליסי טידום בעליק. קונדימנטום קורוס בליקרה, נונסטי קלובר בריקנה סטום, לפריקך תצטריק לרטי. קולורס מונפרד …

מסגרות 1לקריאה »