תודה על תרומתך!

בזכות התרומה שהענקת לעמותת אותות, נוכל לספק בית ומענה ליותר צעירים.ות ונוער בסיכון.
הם זקוקים לסיוע שלא יקבלו מאף אחד אחר. משפחותיהם אינן מספקות עבורם תמיכה –
 לא כעת, ולא כשהיו קטנים. 

העמותה מפעילה את מסגרותיה בתוך הקהילה בהבנה כי השילוב תורם לתהליך השיקומי והוא מטרה משותפת של החברה כולה. העמותה מטפלת בבני ובנות נוער, בצעירים ובצעירות ממגוון אוכלוסיות ומרקעים שונים ומחויבת לתת מענים רגישי-תרבות, דת ומגדר.

העמותה יוזמת ומפתחת תוכניות חינוכיות וטיפוליות ייחודיות ומשמשת גורם מקצועי מוביל בפיתוח כלים חדשניים לבני ובנות נוער, לצעירים ולצעירות בסיכון.

סיוע בתחומים אלו משמש כמעצור להתדרדרות בריאותית, נפשית ובעיקר תפקודית, ומונע השלכות עתידיות קשות יותר.

עמותת אותות בעלת ארבעים שנות ניסיון, מפעילה דירות לצעירים ונוער ללא עורף משפחתי המגיעים מכל  קשת החברה הישראלית.
אותות מספקת את הצרכים המיידיים של דיור, אולם לרבים מהם אין משפחה תומכת מלבד התמיכה של אותות ואין קצבאות ממשלתיות.

תודה רבה,

בברכה, 

אלון ברמי, מנהל תחום קהילה ושותפויות

050-8689190 |  alon@otot-il.org.ilwww.otot-il.org.il